CHẤT LƯỢNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC QUY ĐỊNH GHI NHÃN MÁC

CÁC QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VÀ KIỂM SOÁT NHẬP KHẨU 

1. CHẤT LƯỢNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC QUY ĐỊNH GHI NHÃN MÁC:

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe của họ, nguồn gốc xuất xứ và chất lượng của những sản phẩm mà họ tiêu dùng. Phần lớn các quy định thông thường đều tập trung đến phẩm chất, kích thước, trọng lượng và ghi nhãn bao bì. Qui định ghi nhãn mác yêu cầu các thông tin như: nước xuất xứ, tên sản phẩm, chủng loại và số lượng. Những yêu cầu liên quan đến chất lượng thương mại là chủng loại, màu sắc, thời hạn sử dụng, hư hỏng bên ngoài và hình dạng của sản phẩm.

Dây chuyền phân cấp và chọn lọc để thỏa mãn tiêu chuẩn cao nhất cho xuất khẩu.

HOA KỲ

Hoa Kỳ yêu cầu tất cả những nông sản nhập khẩu phải đạt phẩm cấp theo tiêu chuẩn của Ban Thị Trường thuộc Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA). Thông tin chi tiết về các yêu cầu phẩm cấp và chất lượng sản phẩm được Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ xây dựng có thể tìm thấy tại các địa chỉ Internet sau:

USDA: www.ams.usda.gov/standards/stanfrfv.htm
USDA: www.ams.usda.gov/fv/moab-8e.html
FDA: www.cfsan.fda.gov/~dms/lab-ind.html

Một trong những cấu thành của dư luật trang trại (Farm Bill) năm 2002 (Luật An ninh trang trại và Đầu tư nông thôn năm 2002) là thực hiện việc bắt buộc ghi nhãn về nước xuất xứ (COOL). Thông tin chi tiết về chương trình này có thể tìm thấy trên trang Web:
USDA: www.ams.usda.gov/cool/

CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU

Cộng đồng Châu Âu yêu cầu rau quả tươi nhập khẩu phải đáp ứng tiêu chuẩn thị trường của EU về chất lượng và ghi nhãn. Việc kiểm soát được cơ quan thanh tra tiến hành tại địa điểm nhập khẩu hoặc trong một vài trường hợp được kiểm chứng tại nước thứ ba, tại địa điểm xuất khẩu. Thông tin chi tiết về tiêu chuẩn thị trường của EU tham vấn với Cục Môi Trường, Thực phẩm và Vấn đề nông thôn của Anh Quốc (DEFRA) trên trang Web: www.defra.gov.uk/hort/hmi.htm
Hỗ trợ trực tuyến xuất khẩucủa EU cho các nước đang phát triển trên trang Web:

www.export-help.cec.eu.int/

NHẬT BẢN

Nhật Bản đòi hỏi sản phẩm nhập khẩu phải tuân thủ các quy định trong Luật vệ sinh Thực phẩm, Luật tiêu chuẩn Nông Nghiệp của Nhật Bản và Luật đo lường. Thông tin chi tiết về tiêu chuẩn và các thủ tục nhập khẩu đối với các sản phẩm cụ thể có thể thấy trên các trang Web sau:

Tổ chức Ngoại Thương Nhật Bản:
www.jetro.go.jp/en/market/regulations/
Bộ Nông Nghiệp, Lâm Nghiệp và Thủy Sản:

www.maf.go.jp/soshiki/syokuhin/hinshitu/e_label/index.htm