kỹ thuật cà phê

Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên vừa cho ra đời phương pháp tưới mới cho cây cà phê đó làphương pháp tưới tiết kiệm nước,mô hình được thí điểm tại tỉnh Đắk Lắk. Nguồn nước ngầm tự nhiên không phải vô hạn, nếu sử dụng không đúng và lãng phí sẽ khiến mực…

Read more